ALLERGIEËN, PSEUDO-ALLERGIEËN, KRUISALLERGIEËN EN INTOLERANTIES

De term ‘gezonde voeding’ is geen algemeen begrip.
Voedingsmiddelen die voor de meeste mensen gezond zijn, kunnen voor anderen klachten veroorzaken.
De klachten kunnen onopvallend zijn maar kunnen ook zeer ernstig zijn.
De oorzaak vinden is niet altijd eenvoudig.


KLACHTEN?

Herkent u één of enkele van deze klachten?

 • luchtwegen: hoesten, piepende adem, kortademig, pijn op de borst, benauwd, vernauwde keel, hese stem, waterige ogen, niezen, verstopte neus, lopende of jeukende neus, astma
 • huid: uitgebreide roodheid, uitslag over hele lichaam, huidontstekingen, zwelling tong/lippen, jeuk, chronisch eczeem, netelroos
 • maag en darmen: braken, diarree, constipatie, slikproblemen, misselijkheid, pijn, krampen
 • hoofd: angst, hoofdpijn, metaalsmaak, migraine
 • hart: bleke of blauwe huid, zwakke pols, duizeligheid, verwardheid, shock, bewusteloosheid
Of heeft u last van: spastisch colon, hyperactiviteit, beven, vermoeidheid, stramme spieren en gewrichten…?

WAT?

Deze klachten kunnen wijzen op een allergie, op intoleranties of op pseudo-allergieën:

 • Bij een allergie speelt het immuunsysteem een rol.
 • Een allergie kan optreden direct na het eten van een bepaald voedingsmiddel en kan opgespoord worden via bloedtesten, ademtesten…
 • Bij een intolerantie komt het immuunsysteem niet tussen.
 • De klachten kunnen soms optreden tot 72u na inname waardoor het veel moeilijker is de oorzaak te vinden.
 • De reacties bij een pseudo-allergie zijn te vergelijken met reacties die bij allergieën uitgelokt worden.
 • Er bestaan echter geen onderzoeken zoals huidtesten en/of bloedtesten die deze overgevoeligheid kunnen aantonen. De stoffen die mogelijke pseudo-allergieën uitlokken zijn: AZO-kleurstoffen, bewaarmiddelen (bv. benzoaten, sulfieten,…), glutamaten (smaakversterkers), nitraat en nitriet, histamine, salicylaten, tyramine...
 • Bij kruisallergieën kunnen mensen bijvoorbeeld allergische reageren op graspollen en daardoor ook reageren op bepaalde voedingsmiddelen.
Dit alles is geen gemakkelijke materie. Op eigen houtje op zoek gaan naar probleemvoeding is zeer moeilijk.


WAT KAN IK VOOR U DOEN?

Afhankelijk van de gegeven situatie wordt een persoonlijk plan opgesteld.

 • Bepaalde problemen zoals lactose intolerantie, fructose intolerantie, coeliakie… kunnen via uw arts worden opgespoord.
  Voor intoleranties voor andere voedingsmiddelen bestaan bloedtesten en meettoestellen.
  Vaak geven deze testen een lange lijst te mijden voedingsmiddelen aan.
  Deze voedingsmiddelen zo maar elimineren, kan tekorten opleveren.
  Ik leer u welke voedingmiddelen u achterwege moet laten en hoe u toch een volwaardige maaltijd kan samenstellen.
 • Heeft u bepaalde ongemakken maar weet u niet wat de oorzaak is?
  Ook zonder voorafgaande testen kan u bij mij terecht.
  We bekijken uw huidig voedingspatroon en bespreken hoe we de uitlokkende voedingsmiddelen kunnen opsporen door de meest frequente triggers eerst tijdelijk te elimineren en daarna opnieuw in te voeren.
  Op deze manier zoeken we tot een voeding over blijft die minimaal last bezorgt maar zeker volwaardig is.
 • Wanneer u van uw arts de diagnose ‘spastisch colon’ (=Irritable Bowel Syndrome, IBS) krijgt, kan gestart worden met het laag FODMAP dieet.
  Na tijdelijke eliminatie van mogelijke triggers, gaan we stap voor stap voedingsmiddelen toevoegen waarbij steeds wordt gezorgd voor een volwaardige voeding met zo weinig mogelijk klachten. Een goede begeleiding is hierbij noodzakelijk.
  Zijn nog niet alle klachten verdwenen, dan zoeken we verder tot alle of de meeste oorzaken gevonden zijn.


HET SPEUREN NAAR OORZAKEN VAN GEZONDHEIDS- EN VOEDINGSPROBLEMEN IS EEN INTENSIEF WERK. IK VIND HET BELANGRIJK U HIERBIJ ZODANIG TE BEGELEIDEN DAT UW LEVEN OPNIEUW EEN STUK AANGENAMER WORDT EN UW VOEDING TOCH VOLWAARDIG IS.