GEZONDE VOEDING VOLGENS DE VOEDINGSDRIEHOEK

Naar eigen wens kan uw voedingswijze worden aangepast om het huidige gewicht te behouden, gewicht te verliezen of gewicht te winnen.
Deze voedingswijze kan ook gebruikt worden bij verstoring van uw bloedsuiker, cholesterolwaarden, bloeddruk, nierwerking, leverwaarden…
Of u kan voor een welbepaald probleem worden doorverwezen door uw arts.
Het is steeds aangeraden op voorhand een algemeen bloedonderzoek te laten doen bij uw arts.


1e consultatie (1-1.5 uur)

 • bevragen van persoonlijke zaken zoals uw beroep, thuissituatie, medische achtergrond, medicatie, mutualiteit, reeds gevolgde diëten, leefstijl…
 • bespreken van uw gewicht, vetpercentage, spiermassa, BMI, vochtgehalte...aan de hand van een bodyscan
 • nagaan van uw verwachtingen
 • bekijken van uw huidige eet- en leefgewoonten
 • vastleggen van een haalbaar doel
 • opstellen van een persoonlijk dagschema
Door deze werkwijze kan u al direct na de eerste consultatie aan de slag!

2e consultatie (1 uur)

 • afnemen en bespreken van een nieuwe bodyscan
 • in detail herhalen van de voedingsrichtlijnen van de eerste consultatie tijdens het bespreken van een voor u persoonlijk opgestelde dieetbrief
 • leren lezen van verpakkingen
 • motiveren van beweging
U krijgt een dieetbrief mee zodat u alles thuis nog eens rustig kan nalezen. Als u vragen heeft, mag u deze gerust stellen.

Opvolgconsultaties (1/2 uur of zolang nodig)

 • nagaan of u resultaat boekt zoals gewenst aan de hand van een bodyscan
 • nagaan of uw voeding volwaardig is
 • bijsturen waar nodig, eventueel aan de hand van een eetdagboekje
 • aanleren hoe u best inkopen doet
 • geven van tips in verband met feestjes, vakanties...
De consultaties verlopen volledig zoals u het wenst en worden aangepast aan uw persoonlijke situatie.
De frequentie en duur van de consultaties worden door u bepaald.

De resultaten worden goed opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.
Indien nodig of indien u dit wenst, wordt uw arts op de hoogte gebracht van de bekomen resultaten.
Eénmaal het beoogde gewicht bereikt is, wordt aangeleerd hoe u dit gewicht kan behouden.