DIABETES

Diabetes of suikerziekte is één van de meest voorkomende chronische aandoeningen in onze samenleving.
Bij diabetes loopt het mis met de hoeveelheid of werking van insuline, een hormoon dat in de pancreas wordt aangemaakt.
Hierdoor kan suiker vanuit de voeding onvoldoende opgenomen worden in de lichaamscellen om daar als energiebron gebruikt te worden.
De hoeveelheid suiker in het bloed blijft te hoog wat directe problemen kan geven maar ook problemen op lange termijn.

Er bestaan verschillende vormen van diabetes waaronder diabetes type1, diabetes type 2, zwangerschapsdiabetes…
Om mensen met diabetes goed te begeleiden, volgde ik de opleiding 'diabeteseducator'.


DIABETESCONVENTIE

Mensen met diabetes type 2 die ≥ 2injecties met insuline nodig hebben per dag en alle patiënten met diabetes type 1 worden geholpen via de diabetesconventie.
Ze worden hierbij begeleid door een team (arts, diabeteseducator, diëtiste) in het ziekenhuis.

Wil u toch extra begeleiding in verband met uw voeding buiten het ziekenhuis, dan kan dit.
Deze sessies vallen dan niet onder de terugbetaling van de diabetesconventie maar worden als gewoon voedingsadvies aangerekend.


VOORTRAJECT - ZORGTRAJECT DIABETES

Diabetes type 2 staat in verband met overgewicht/obesitas en een tekort aan lichaamsbeweging.
Iedereen kan diabetes krijgen, maar er is meer kans als u

 • ouder bent dan 40 jaar
 • te weinig lichaamsbeweging hebt
 • familieleden hebt met diabetes
 • diabetes had tijdens een zwangerschap
 • overgewicht hebt
Uiteraard kan men aan een erfelijke aanleg voor diabetes niets veranderen.
Toch kan het ontstaan van diabetes vaak voorkomen worden of langer uitgesteld worden door gezond te leven.
Dit wil zeggen: zorgen voor gezonde en gevarieerde voeding, overgewicht voorkomen en voldoende lichaamsbeweging nemen.

Als u diabetes type 2 heeft, wordt u begeleid door uw huisarts, een diabeteseductor, een diëtiste, een diabetesverpleegkundige, een podoloog.
Deze begeleiding gebeurt volgens uw wens bij de zorgverlener of bij u thuis.
Afhankelijk van welke geneesmiddelen u reeds gebruikt, zal de huisarts de zorg voor u opstarten in een voortraject of een zorgtraject diabetes.
Diabeteseducaties dienen steeds te worden voorgeschreven door de huisarts.


WAT KAN IK VOOR U BETEKENEN?

Als diabeteseducator kan ik u leren omgaan met uw diabetes waardoor het mogelijk wordt een normaal leven te leiden waarbij de kans op verwikkelingen door de ziekte minimaal is.
Vermits voeding een belangrijke rol speelt in de suikerregeling, kan ik u hier als diëtiste bij helpen.
Mijn kennis als apotheker zorgt ervoor dat ik u duidelijke informatie kan geven over uw medicatie en eventuele insuline.
Breng zeker uw glucosemeter, meetdagboek, overzicht van al uw medicatie/insuline, uw bloedwaarden, uw voorschrift van de huisarts en een klevertje van de mutualiteit mee naar de consultatie of zorg dat het in de buurt ligt als ik bij u langs kom.
Tijdens de diabetesconsultaties wordt uitgebreid aandacht besteed aan:

 • het begrijpen wat diabetes is
 • wat de symptomen zijn die u kan voelen
 • wat de gevolgen kunnen zijn op korte en op lange termijn
 • wat de bedoeling van uw behandeling is (geneesmiddelen, insuline)
 • hoe belangrijk het is de geneesmiddelen en evt. insuline op een juiste manier te gebruiken
 • welke afspraken u best maakt (huisarts, endocrinoloog, oogarts, podoloog, diabetesverpleegkundige…)
 • hoe belangrijk aangepaste voeding is voor uw bloedsuikerspiegel
 • het aanleren van een correcte meettechniek
 • het aanleren van het correct insuline spuiten als dat nodig is
 • de betekenis van de ziekte voor uw dagelijkse leven
 • het aanpassen van uw rijbewijs
 • het controleren van uw voeten…
Er komt dus heel wat bij kijken, maar al deze inspanningen zijn echt wel de moeite waard en met een goede begeleiding is een comfortabel leven zeker mogelijk.


WAAROM OOK AANDACHT VOOR VOEDING?

Naast het correct gebruiken van geneesmiddelen is het aanpassen van de voeding zeer belangrijk bij diabetes:

 • om uw bloedsuiker zo goed mogelijk binnen de normen te houden.
 • om een goed gewicht te bekomen of te behouden.
 • om cholesterol en andere vetten in het bloed laag te houden.
 • om een hoge bloeddruk te verlagen
 • om acute en chronische complicaties te vermijden
Diabetesvoeding is gezonde en gevarieerde voeding met aandacht voor de hoeveelheid kcalorieën, koolhydraten en vetten in de voeding.
Aangepast aan uw persoonlijke situatie geef ik u:
 • algemeen voedingsadvies in verband met diabetes en met zorg voor een goede glycemieregeling
 • een persoonlijk dagschema aangepast aan uw situatie (evt. gewichtsdaling)
 • uitleg over zoetstoffen
 • info over het goed en kwaad van ‘suikervrije’ dieetproducten
 • info over wat bij diabetes en sport/beweging
 • info over wat bij diabetes en uit eten gaan
 • info over wat bij diabetes en reizen
 • ...


TERUGBETALING BIJ DIABETES

Patiënten die bij hun huisarts een contract zorgtraject diabetes type 2 hebben afgesloten, hebben recht op een aantal sessies gratis individuele diabeteseducatie.
Meer informatie over het afsluiten van een zorgtraject vindt u op de website: www.zorgtraject.be.
Ook na het afsluiten van een contract voortraject is gratis educatie mogelijk.

Wil u hierbij dieetbegeleiding dan heeft u hiervoor recht op 2x gedeeltelijke terugbetaling per jaar.
Ik werk met derdebetalersregeling waardoor u enkel het remgeld hoeft te betalen.
Na deze 2 dieetconsultaties kan u nog verder begeleid worden en kan u bij uw ziekenfonds hiervoor bijkomende terugbetaling krijgen.
De nodige papieren kan u vinden op de website van uw ziekenfonds of kan u vragen aan het loket.