PRIKKELBARE DARM SYNDROOM = SPASTISCH COLON = IRRITABLE BOWEL SYNDROME (IBS)


WAT?

IBS komt wereldwijd bij 10 à 20% van de bevolking voor.
Er is sprake van IBS als er gedurende een zestal maanden (steeds of met tussenpozen) buikpijn of een onaangenaam gevoel in de buik is met daarbij één of meer van volgende klachten:

 • een opgeblazen gevoel
 • een afwijkend/wisselend ontlastingspatroon (constipatie, diarree, onvolledige ontlasting…)
 • winderigheid
 • een pijnlijke en gevoelige dikke darm
 • krampen
 • dysurie (klachten bij het plassen)
 • misselijkheid
 • minder goed verteren van voedsel
 • vermoeidheid
 • herhaaldelijk boeren
De klachten zijn vaak langdurig, komen voor in periodes en zijn doorgaans wisselend van aard.
Tot voor kort leek er geen behandelingsmethode beschikbaar voor deze klachten.
Het laag FODMAP dieet kan hierbij een belangrijke doorbraak betekenen.


laag FODMAP dieet?

Het laag FODMAP dieet is een wetenschappelijk onderbouwd dieet.
Het blijkt gemiddeld gezien in 75% van de gevallen succesvol te zijn.
FODMAP staat voor Fermenteerbare Oligo-, Di- en Monosacchariden en (And) Polyolen.
FODMAP's zijn koolhydraten die dagelijks in onze voeding aanwezig zijn.
Ze worden slecht opgenomen in de dunne darm waardoor ze onverteerd in de dikke darm terechtkomen.
Ze zorgen daar voor extra vocht en gassen waardoor de druk in de darm verhoogt met de bovengenoemde klachten tot gevolg.
Door de FODMAP’s grotendeels uit de voeding te weren, zullen de klachten verminderen.

Het laag FODMAP dieet is geen eenvoudig dieet.
Probeer het niet op eigen houtje maar laat u begeleiden en ondersteunen door een diëtiste met ervaring in deze materie zodat uw voeding volwaardig en gezond blijft.
U kan hiermee beginnen als een arts het prikkelbare darmsyndroom heeft vastgesteld.
Het is ook belangrijk na te gaan en te melden welke testen reeds uitgevoerd zijn: test op coeliakie, lactose intolerantietest, fructose intolerantietest, darmonderzoek… alvorens te starten.


WERKWIJZE?

Het laag FODMAP dieet bestaat uit 3 belangrijke fasen:

 • de eliminatiefase (4à8 weken)
 • de herintroductiefase
 • de stabilisatiefase
Na een vrij strenge eliminatieperiode zullen de meeste klachten verdwenen zijn.
De FODMAP’s worden dan stap voor stap opnieuw geïntroduceerd in de voeding.
Op die manier kunnen we ontdekken welke voedingsmiddelen voor u persoonlijk problemen geven en wat uw tolerantiegrenzen zijn.
Tijdens de stabilisatieperiode wordt voor u persoonlijk een voedingsplan opgesteld dat volwaardig en gezond is en waarbij enkel de voedingsmiddelen die problemen geven, worden vermeden.

1ste consultatie
 • uitleg FODMAP laag dieet
 • uitleg eliminatiefase
 • leren werken met lijsten

Na deze consultatie wordt gevraagd bij te houden wat gegeten wordt, aan te duiden wanneer u last heeft en dit af en toe door te sturen naar mij waardoor ik feedback en tips kan geven.

2de consultatie (na 4 à 8 weken)
 • bespreking eliminatiefase
 • bespreking resterende klachten
 • uitleg herintroductiefase
Opnieuw wordt gevraagd een eetdagboekje bij te houden en door te mailen waardoor regelmatig bijgestuurd kan worden.

3de consultatie
Na de herintroductie is het meestal duidelijk welke voedingsmiddelen problemen geven en wordt een op maat gemaakt voedingsplan opgesteld dat volwaardig is en minimale klachten geeft.

Indien er toch nog veel klachten overblijven, wordt verder gezocht naar mogelijke andere intoleranties (histamine, tyramine, sulfieten, kleurstoffen…).